Tjenester

SKIPSUTSTYR

Vi leverer i tillegg til ankere og kjettting også dekksutsyr, wire, tauverk og anoder.

DYKKING

Vi kan tilby avanserte dykkertjenester 24/7 over hele verden gjennom våre forbindelser FN Diving BV i Rotterdam

KJEMIKALIER

Vi er salgsagent for AS Ferro-Bet som har et utvalg av kjemikalier til rustfjerning, og etterbehandling. I tillegg har de wiresmøring av høy kvalitet. Vi leverer også kjemiske produkter fra QMI og og olje for alle formål fra Royal Purple.

INSTALLASJON ANKER OG KJETTING

Vi kan tilby installasjon av anker og kjetting i Rotterdam/Amsterdam og Singapore. For andre havner vennligst ta kontakt, da vi har forbindelser som kan assistere i mange andre havner.