Tilknyttede selskaper

Vi er salgsagenter i Norge for

Unisin Marine – Shanghai – skipshandler og skipsutstyr

Kettenfabrik Mester GmbH. – Tyskland – ankere og kjetting

Schmitt Anchors and Chains B.V. – Holland – ankere og kjetting

FN Diving B.V. – Holland – dykking

Vi er salgsagenter for

AS Ferro-Bet – kjemikalier 

Canimport QMI – kjemikalier, olje og batterier